Sykkelturen
‹‹Mer aktivitet, mer glede››

2022 er Frivillighetens år. Norges Frivilligsentraler inviterer i samarbeid med en rekke andre organisasjoner til en sykkeltur gjennom hele landet! Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Turen går fra Nordkapp til Arendalsuka, fra 21. mai til 15. august 2022.

Dag-Otto Lauritzen er en av våre stolte ambassadører. Se video om prosjektet her!

Ruta gjennom fylkene

Nyhet

Du kan bidra!

Vi utfordrer deg som frivillig, forening, kommune eller bedrift til å bli med på å gjøre sykkelturen til tidenes happening!

Se når vi kommer til ditt fylke

Hva skjer

Arrangement under sykkelturen

Våre stemmer / Jeg er en ressurs

Søknad Generasjonslekene

Mål og samskaping

Norges Frivilligsentraler inviterer hele landet til å bli med på sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 16. august 2022. Vi skal løfte frivilligheten, på hjul fra Nordkapp til Arendalsuka. Hvert fylke har fått tildelt en uke. Frivilligsentralene og en rekke samarbeidsorganisasjoner oppfordres til å skape et mangfold av aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturer og samfunnslag langs ruten.

Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Sykkelturen skal ha fokus på arbeidet med reformen Leve hele livet nasjonalt, regionalt og lokalt. Hovedmålet med sykkelturen er å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen.

Norges Frivilligsentraler vil oppnå målet ved å invitere til samskaping. Vi er overveldet over den positive responsen og det store engasjement så langt, som har bidratt til et godt grunnlag for prosjektet. Nå har vi behov for deg som ønsker å bistå med å initiere, koordinere og legge til rette for aktiviteter og engasjement for sykkelturen.

Ta kontakt for mer informasjon med Jorunn S. Olsen, jorunn@norgesfrivilligsentraler.no

Prosjektforankring

Sykkelturen 2022 er forankret i Norges frivilligsentraler sitt arbeid med regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet. Vi har inngått intensjonsavtale med Helsedirektoratet, der målet er å mobilisere og støtte de lokale frivilligsentralene til å delta i arbeidet med å sette reformen på dagsorden i kommunene. Det gjennomføres lokale tiltak for flere gode leveår blant innbyggerne over 65 år og økt deltagelse i frivillighet for seniorer.

Samarbeidspartnere og organisering

Sykkelturen 2022 er definert som et signalarrangement under Frivillighetens år. Prosjektet er eid av Norges frivilligsentraler og er bygd opp med ulike ansvarsgrupper.

Samarbeidspartnere som bidrar i organiseringen:
Klikk her for å se hvordan prosjektet er organisert:

Håndbok og veiledning for Arbeidsgrupper

Relevant, eventuell ny og oppdatert informasjon dere skulle trenge i arbeidet om sykkelturen vil bli tilgjengelig her.

Partnere

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler