Heidi Lindseth ved Sømna Frivilligsentral

"Ved vaffelbordet dukker mange gode ideer opp". Noen blir til virkelighet. Frivilligheten holder liv i Bygda.


Dato: 8/4-22                               Sted: Sømna, Nordland                                              Organisasjon: Sømna Frivilligsentral


 


 

Hvem er du? Navn og Alder?

Heidi Lindseth, 53 år

Hva driver du med som frivillig?

Jeg er styreleder hos Sømna Frivilligsentral, styremedlem i Sømna koret og ungdomslaget Framheim. 

Hvordan så hverdagen din ut før? 

Da var jeg mye mer hjemme. Nå har jeg et mye mer sosialt liv på grunn av frivillig "aktivitet" 

Hva var det som var viktig for deg for at du klarte å komme inn i aktivitet og frivillig arbeid?

 At det ikke var noe press - hvis man har en "dårlig dag" . Man blir satt pris på , selv om man ikke greier alt som før. Mestring. 

Hvordan ser hverdagen din ut i dag?

Jeg er mer sosial og aktiv. Det er godt å kjenne at man er en ressurs, som om helsa ikke er helt på topp.  

Har du en utfordring/oppfordring til de som kjenner seg igjen i historien din?

Ikke vær "redd for å bli med på frivillig arbeid/aktivitet for det er nettopp det det er ! FRIVILLIG. Innsats etter evne. Min erfaring er at - "det du gir i innsats får du dobbelt tilbake"  .Flere dokumenter

Anita Bones Bakke ved Ottestad Frivilligsentral

Intervju med Anita Bones Bakke fra Ottestad Frivilligsentral i Stange kommune.

Annette Jensen Gimre. Frivillig fra Hå

"Det gjør noe med både de voksene og ungdommen"

Bjørn.H Kleppe - Frivillig i Norsk folkehjelp Jæren

"Frivilligheten har vært en viktig del av livet mit i 51år "

Daia Elisabeth Haugli ,46 år. Frivillig ressurs hos Løten Frivilligsentral - Innlandet

"jeg trivdes såpass at jeg fortsatt å være tilstede og utfører samme oppgaver som jeg hadde i planen, og litt til"

Frivillig hos Klepp Frivilligsentral i Rogaland

"Det var viktig for meg og ha noe å gå til når jeg ikke lenger kunne stå i arbeid/jobb på grunn av helsa.. Da var det litt sånn.. Da har jeg og en mening i hverdagen. Det betyr noe for andre, og jeg utgjør en forskjell for andre"

Gudny Wiig - Frivillig på Orre, Saniteten

"Før tenkte en ikke på det som frivillighet"

Heidi Lindseth ved Sømna Frivilligsentral

"Ved vaffelbordet dukker mange gode ideer opp". Noen blir til virkelighet. Frivilligheten holder liv i Bygda.

John Egebakken, 64år - Frivillig ressurs og tidgiver hos Blåkors Kristiansand

" Du gir det du har tid og lyst til. Det har vært en sånn høydare og få sykle rundt på beboere, de er så takknemlige."

Olaf Brobakken, 84 år. Ressurs og frivillig hos Løten Frivilligsentral - Innlandet

Livet mitt har aldri vært ensomt og jeg bestemte meg tidlig for at når jeg ble pensjonist «sku je itte setta meg tel».

Roy Kenneth Håland er Frivillig hos Norsk Folkehjelp i Hå - Rogaland. " Det hele startet med et veddemål "

"Uansett hva du driver med eller ønsker og drive med av frivillig arbeid, er det en arena hvor du treffer du nye folk, du lære mye på det personlige og det faglige planet".

Svein Møgedal fra Suldal

Det er kjempekjekt å drive med frivillig arbeid. Og det hadde vore kjekt å treffe endå fleire frivillige!

Tordis Olderøien fra Midtre Gauldal Frivilligsentral

Åse Johanne Risbråthe, 72 år. Ressurs hos Trøgstad Frivilligsentral - Viken

"For meg så har det vært viktig å treffe andre mennesker, både treffe kjente og bli kjent med nye, det å få være en del av et felleskap et viktig for meg".

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2023 © Norges Frivilligsentraler