Åse Johanne Risbråthe, 72 år. Ressurs hos Trøgstad Frivilligsentral - Viken

"For meg så har det vært viktig å treffe andre mennesker, både treffe kjente og bli kjent med nye, det å få være en del av et felleskap et viktig for meg".

Dato:        18. Mai 2022                Sted: Trøgstad, Indre Østfold kommune, Viken (Østfold)                                        Organisajon: Trøgstad Frivilligsentral


Hvem er du? Navn og Alder? 
Mitt navn er Åse Johanne Risbråthe, også er jeg 72 år.

 Åse Johanne Risbråthe Åse Johanne RisbråtheHva driver du med som frivillig?

Jeg har vært frivillige siden jeg ble voksen. Jeg har hatt ulike oppgaver i ulike faser av livet. Gjennom ungene var jeg blant annet med på orientering og musikk. Jeg er nok et ja menneske.  

Når jeg ble pensjonist hva skulle jeg fylle dagene med? Det startet med søndags middag på frivilligsentralen, så var jeg med i "sansehagen" på Trøgstad heimen (det lokale sykehjemmet) en dag i uka og luket, klippet, plantet og sådde. Jeg måtte ut og treffe andre og være litt aktiv. Jeg kunne ikke bare sitte hjemme og strikke. Som bestemor hadde jeg ansvar for uniformene i musikken, de sydde jeg ut og inn og reparerte etter behov. 

Så er jeg med i bygdekvinne laget og vært med på vevsstua. Jeg har vært med å arrangere hyggekvelder på Trøgstad Heimen. Det ga meg veldig mye. Det var så koselig å hilse på de eldre. Mange av dem kjente jeg fra tiden da jeg jobbet der. 

Og så begynte jeg på Gjenbruksbutikken. Nå har jeg trappet ned alt det andre, men er 2-3 dager i uken på Gjenbruksbutikken. 

Jeg er mom (bestemor) til 4 barn og bruker mye tid med familien. De bor i nærheten og det er så godt å kunne være involvert i livene deres. 

For meg så har det vært viktig å treffe andre mennesker, både treffe kjente og bli kjent med nye, det å få være en del av et felleskap et viktig for meg. 

 

Hvordan så hverdagen din ut før?

Jeg var i full aktivitet som yrkesaktiv, og gikk rett over i full frivillig aktivitet. Jeg har alltid trivdes med å være aktiv.  

 

Hva var det som var viktig for deg for at du klarte å komme inn i aktivitet og frivillig arbeid?

Jeg har alltid vært aktiv så for meg var det uaktuelt å bare sitte inne og ikke være med å bidra. 

 

Hvordan ser hverdagen din ut i dag?

Jeg merker at jeg ikke orker like mye som før, men jeg er pensjonist og kan ta ting i mitt eget tempo og det er bra. Det er sånn livet er. 

 

Har du en utfordring/oppfordring til de som kjenner seg igjen i historien din?

Som pensjonist så er det godt å ha noe å gå til så lenge helsen holder.

Flere dokumenter

Anita Bones Bakke ved Ottestad Frivilligsentral

Intervju med Anita Bones Bakke fra Ottestad Frivilligsentral i Stange kommune.

Annette Jensen Gimre. Frivillig fra Hå

"Det gjør noe med både de voksene og ungdommen"

Bjørn.H Kleppe - Frivillig i Norsk folkehjelp Jæren

"Frivilligheten har vært en viktig del av livet mit i 51år "

Daia Elisabeth Haugli ,46 år. Frivillig ressurs hos Løten Frivilligsentral - Innlandet

"jeg trivdes såpass at jeg fortsatt å være tilstede og utfører samme oppgaver som jeg hadde i planen, og litt til"

Frivillig hos Klepp Frivilligsentral i Rogaland

"Det var viktig for meg og ha noe å gå til når jeg ikke lenger kunne stå i arbeid/jobb på grunn av helsa.. Da var det litt sånn.. Da har jeg og en mening i hverdagen. Det betyr noe for andre, og jeg utgjør en forskjell for andre"

Gudny Wiig - Frivillig på Orre, Saniteten

"Før tenkte en ikke på det som frivillighet"

Heidi Lindseth ved Sømna Frivilligsentral

"Ved vaffelbordet dukker mange gode ideer opp". Noen blir til virkelighet. Frivilligheten holder liv i Bygda.

John Egebakken, 64år - Frivillig ressurs og tidgiver hos Blåkors Kristiansand

" Du gir det du har tid og lyst til. Det har vært en sånn høydare og få sykle rundt på beboere, de er så takknemlige."

Olaf Brobakken, 84 år. Ressurs og frivillig hos Løten Frivilligsentral - Innlandet

Livet mitt har aldri vært ensomt og jeg bestemte meg tidlig for at når jeg ble pensjonist «sku je itte setta meg tel».

Roy Kenneth Håland er Frivillig hos Norsk Folkehjelp i Hå - Rogaland. " Det hele startet med et veddemål "

"Uansett hva du driver med eller ønsker og drive med av frivillig arbeid, er det en arena hvor du treffer du nye folk, du lære mye på det personlige og det faglige planet".

Svein Møgedal fra Suldal

Det er kjempekjekt å drive med frivillig arbeid. Og det hadde vore kjekt å treffe endå fleire frivillige!

Tordis Olderøien fra Midtre Gauldal Frivilligsentral

Åse Johanne Risbråthe, 72 år. Ressurs hos Trøgstad Frivilligsentral - Viken

"For meg så har det vært viktig å treffe andre mennesker, både treffe kjente og bli kjent med nye, det å få være en del av et felleskap et viktig for meg".

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2023 © Norges Frivilligsentraler