Anita Bones Bakke ved Ottestad Frivilligsentral

Intervju med Anita Bones Bakke fra Ottestad Frivilligsentral i Stange kommune.

Hvem er du? Navn og Alder? Anita Bones Bakke. 54 år. 

Hva driver du med som frivillig? Bruktmarkedet vårt og arrangementer. 

Hvordan så hverdagen din ut før? Jeg var under jobbutprøving via NAV da jeg første gang besøkte sentralen. Livet var egentlig ganske trist, ikke noe å gå til, smerter og mye hjemme alene. Det ble en mental påkjenning. Men - bekjentskapet med sentralen og daglig leder førte til opplæring og noen vakter på bruktmarkedet. Det vokste jeg på, hadde noe å gå til, pratet med folk, fikk et nytt sosialt nettverk og ble kjent med mange. Etter hvert klarte jeg mer og mer også, så ingen tvil om at mental helse påvirker motivasjon og fysikk. I dag er jeg på sentralen noen timer 4 dager i uka og stortrives. 

Hva var det som var viktig for deg for at du klarte å komme inn i aktivitet og frivillig arbeid? Motivasjonen var å kunne bidra og hjelpe folk. Følte meg nyttig. Det ga meg mye å klare og utføre noe som gleder andre. Samtidig var og er jeg avhengig av den tilpasningen, forståelsen og hensynet til helsa som daglig leder ga og gir. Det betydde også mye at jeg ble godt mottatt på sentralen, ble gitt tillit, og selvtilliten økte da jeg følte det var bruk for meg. 

Hvordan ser hverdagen din ut i dag? Jeg har fått det sånn jeg ville ha det. Jeg var ute etter å kunne jobbe noen timer i uka, selv om jeg er 100% ufør. Å være ufør betyr ikke at jeg er ubrukelig, men ikke kan stå i en ordinær jobb, hvor forventningene er mer krevende og annerledes. Det har jeg bevist nå, at noen har bruk for meg. Jeg har et miljø å gå til, og det gjør meg glad. 

Har du en utfordring/oppfordring til de som kjenner seg igjen i historien din? Stå på, ikke gi opp. Stå også på ift diagnostisering o.l. Hadde jeg ikke gjort det, hadde jeg ikke vært der jeg er i dag, men trolig mye dårligere. Ta gjerne kontakt med en frivilligsentral, eller annen frivillig organisasjon. Det er mye å velge i, og flere driver med lavterskeltilbud. Du klarer noe. Det er bruk for deg også.

Foto: Anita med påskesprell

Flere dokumenter

Anita Bones Bakke ved Ottestad Frivilligsentral

Intervju med Anita Bones Bakke fra Ottestad Frivilligsentral i Stange kommune.

Annette Jensen Gimre. Frivillig fra Hå

"Det gjør noe med både de voksene og ungdommen"

Bjørn.H Kleppe - Frivillig i Norsk folkehjelp Jæren

"Frivilligheten har vært en viktig del av livet mit i 51år "

Daia Elisabeth Haugli ,46 år. Frivillig ressurs hos Løten Frivilligsentral - Innlandet

"jeg trivdes såpass at jeg fortsatt å være tilstede og utfører samme oppgaver som jeg hadde i planen, og litt til"

Frivillig hos Klepp Frivilligsentral i Rogaland

"Det var viktig for meg og ha noe å gå til når jeg ikke lenger kunne stå i arbeid/jobb på grunn av helsa.. Da var det litt sånn.. Da har jeg og en mening i hverdagen. Det betyr noe for andre, og jeg utgjør en forskjell for andre"

Gudny Wiig - Frivillig på Orre, Saniteten

"Før tenkte en ikke på det som frivillighet"

Heidi Lindseth ved Sømna Frivilligsentral

"Ved vaffelbordet dukker mange gode ideer opp". Noen blir til virkelighet. Frivilligheten holder liv i Bygda.

John Egebakken, 64år - Frivillig ressurs og tidgiver hos Blåkors Kristiansand

" Du gir det du har tid og lyst til. Det har vært en sånn høydare og få sykle rundt på beboere, de er så takknemlige."

Olaf Brobakken, 84 år. Ressurs og frivillig hos Løten Frivilligsentral - Innlandet

Livet mitt har aldri vært ensomt og jeg bestemte meg tidlig for at når jeg ble pensjonist «sku je itte setta meg tel».

Roy Kenneth Håland er Frivillig hos Norsk Folkehjelp i Hå - Rogaland. " Det hele startet med et veddemål "

"Uansett hva du driver med eller ønsker og drive med av frivillig arbeid, er det en arena hvor du treffer du nye folk, du lære mye på det personlige og det faglige planet".

Svein Møgedal fra Suldal

Det er kjempekjekt å drive med frivillig arbeid. Og det hadde vore kjekt å treffe endå fleire frivillige!

Tordis Olderøien fra Midtre Gauldal Frivilligsentral

Åse Johanne Risbråthe, 72 år. Ressurs hos Trøgstad Frivilligsentral - Viken

"For meg så har det vært viktig å treffe andre mennesker, både treffe kjente og bli kjent med nye, det å få være en del av et felleskap et viktig for meg".

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2023 © Norges Frivilligsentraler