Arrangementer Sykkelturen 2022

15.08.22 Bærekraftsenen “Felles innsats for en bærekraftig fremtid”!

Fra 16:50 // Del 1 Kulturelt innslag fra forestillingen SPOR i Kilden teater og konserthus. Forestillingen utføres av ungdom som har psykisk og fysisk funksjonsnedsettelser og deres medelever fra skolen.

Fra 22.37 // Del2 Representanter fra Norges frivilligsentraler og Frivillighet Norge holder innledninger. Vi ser filmklipp fra Sykkelturen 2022.

Fra 33:30 // Del 3 Panelsamtale: Hvordan kan sivilsamfunnet sammen med kommuner løse utfordringer i lokalsamfunnet og hvilken verdi har frivilligheten for folkehelsen?

I panelet: Elisabeth Lindland (Kilden teater og konserthus), Helge Brekke (Pensjonistforbundet), Roy Hallan (Ressursen senter for samskaping, tillit, deltagelse og mestring), Rawad Ajameah (Kirkens Bymisjon), Annika Fallsen Huhtala (Kreftforeningen), Vegard Nilsen (Fylkesdirektør folkehelse, Agder), Even Tronstad Sagebakken (ordfører Lindesnes kommune), Wenche Halsen (Helsedirektoratet), Silje Hjemdal (Familile- og kulturkomiteen på Stortinget).

Panelsamtalen ledes av konferansier Dag Otto Lauritzen, programleder og tidligere syklist.

Fra 1:24:00 // Del 4 Oppsummering av paneldebatt ved forsker Eugene Guribye, leder av Senter for praksisnær forskning, NORCE.

15.08.22 Livesending fra Seilbåt - Arendalsuka

fra 0:00 // DEL 1 - Frivillighet Programleder Emma Lunden sammen med Norges Frivilligsentraler og representanter for frivilligsentralene.

fra 20:02 // Film - Tema frivillighet

fra 41:55 // Intervju av Arne Sauar, Elsykkel glede og Senter for et aldersvennlig Norge, prosjektleder Generasjonslekene Anne Berit Rafoss

fra 1:02:50 // Film - Livsglede

fra 1:13:20 //DEL 2 - Leve hele livet - Frivillighet, med rep. fra:

 • Frivillighet Norge - Stian Slotterøy Johnsen
 • Helsedirektoratet - seksjonssjef Senter for et aldersvennlig Norge - Wenche Halsen
 • KS Agder - Anna Charlotte Larsen
 • Fylkeskontakter for frivilligsentraler i Vestland - Bente Nilsen
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Silje Marie Jensen
 • Rep. for frivilligsentraler i “Et aldersvennlig Agder”- Lise Marie Lunde Bygland
 • Norges Frivilligsentraler - prosjektleder Sykkelturen 2022 Jorunn Sagen Olsen

Fra 2:06:59 // Film - Jeg er en ressurs!

Fra 2:13:02 // DEL 3 - Hvordan legge til rette for at flere få bidra med sine ressurser i samfunnet og økt forståelse for hverandre, med rep. fra:

 • Elisabeth Lindland fra Kilde dialog-prosjektet “Spor” sammen med lærer og elever fra forestillingen 
 • Norges Frivilligsentraler - styreleder Marte Tangen 
 • Norsk Tipping - Rådgiver samfunnskontakt Kjetil Berntsen
 • Representanter fra Pensjonistforbundet redaktør Pensjonisten Trond Halvard Nedrebø
 • Livsglede for eldre- generalsekretær Tone Bye 

Fra 3:11:04 // Film - Mer sykling, mer glede

Fra 23:17:23 // DEL 4 - Mer sykling mer glede, med rep. fra:

 • Fylkeskontakter for frivilligsentraler i Viken - Synnøve Buer
 • Sykkelprosjektet i Agder fylkeskommune - Marit Vatn Jensen
 • Sykling uten alder - daglig leder Tormod Hanssen
 • Cycling Without Age - Founder Ole Kassow
 • Motitech - Market Manager Roald Kvam
 • “Med el-sykkel glede” Ragnar Aspholm
 • Norges Frivilligsentraler - Generalsekretær Gijs Mans
 • Ambassadør for Sykkelturen 2022- Dag Otto Lauritzen

Film - Glimt fra hva vi har skapt sammen! Fra Nordkapp i nord til Arendal i sør.

DEL 5 Oppsummering og siste del etappe 

Oppsummering: Dag Otto Lauritzen rep. fra Joker vår Generalpartner, Markeds- og konseptsjef Roy Hval, prosjektmedarbeider Michelle Grude Heggen og prosjektleder Jorunn Sagen Olsen.

Følg siste deletappe av Sykkelturen 2022 i Arendal fra Tyholmen til avslutningsarrangementet ved Bærekraftscenen. Vår ambassadør Dag Otto Lauritzen er her en av seks piloter.

21.05.2022: Kickoff Nordkapp

21. mai var det Kick start på sykkelturen i Grotta med kulturelle innslag, musikk, panel samtaler og god stemning, ledet av eventyrer og sjarmør Samuel Massie. Før syklene satt av gårde på første etappe gikk fra Nordkapp til Honningsvåg.

Program

Fra 09:00 Kulturinnslag med Ande Somby

Fra 14.38 Velkommen ved Norges Frivilligsentraler Jorunn Sagen Olsen og Michelle Grude Heggen sammen med konferansier Samuel Massie

Fra 18:30 Åpning av Sametingspresidenten, Silje Karine Muotka

24:38 Kulturinnslag, film

Fra 26:15 Panel samtale - Hva er frivillighet for deg?

Med Frivillighetens år - Prosjektleder Birgitte Brekke, Livsglede for eldre - Linda Fahle Johansen Lind, Cycling Without Age - Ole Kassow, Nordkapp Pensjonistforening - Elisabeth Bjønness og Nordkapp Ungdomsråd - Natthawat Sonhom

Fra 40:00 "Når generasjoner møtes og blir en ressurs for hverandre" v/ konferansier Samuel Massie

Fra 59.30 Panel samtale - Hva kan vi glede oss til langs vegen fra nord til sør? Hvordan og hvorfor skape sammen?

Med Fylkeskontakt Leve hele livet i Rogaland - Gunnhild D. Klingsheim, Leder Nordkapp Frivilligsentral - Liv Øyen Strind, Prosjektleder Leve hele livet og Sykkelturen 2022 i Norges Frivilligsentraler - Jorunn Sagen Olsen, Partner fra Norsk Tipping - Bernt Plassgård, Redaktør Pensjonisten - Trond Halvard Nedrebø, Troms og Finnmark Fylkeskommune -Folkehelse, idrett og friluft - Majiliz Berget

Fra 1:27:00 Kulturinnslag A million Pineappless

Fra 1:40.00 God tur med Samuel Massie

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2024 © Norges Frivilligsentraler