Mer om Sykkelturen

Sykkelturen 2022 er forankret i Norges frivilligsentraler sitt arbeid med regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet. Vi har inngått intensjonsavtale med Helsedirektoratet, der målet er å mobilisere og støtte de lokale frivilligsentralene til å delta i arbeidet med å sette reformen på dagsorden i kommunene. Det gjennomføres lokale tiltak for flere gode leveår blant innbyggerne over 65 år og økt deltagelse i frivillighet for seniorer.

Sykkelturen - Mer aktivitet, mer glede
Sykkeltur i over 12 uker for å løfte frivilligheten

Norges Frivilligsentraler inviterte hele landet til å bli med på sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 15. august 2022. På hjul fra Nordkapp til Arendalsuka.

Sammen syklet vi for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Sykkelturen hadde fokus på arbeidet med reformen Leve hele livet nasjonalt, regionalt og lokalt.

Hovedmålet med sykkelturen var(og er) å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen.

Norges Frivilligsentraler ville oppnå målet ved å invitere til samskaping. Vi ble overveldet over den positive responsen og det store engasjement som  bidro til et godt grunnlag for prosjektet.


Totalt ble det over 1500km iløpet av 73 sykkeletapper, fremdriften sørget frivillige for gjennom 250 ulike arrangementer i 100 av landets kommuner. Totalt skal over 5000 frivillige bidratt under slagordet “Mer aktivitet – mer glede”.  


Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2024 © Norges Frivilligsentraler