Tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Norges Frivilligsentraler har fått tildelt midler fra IMDi gjennom ekstraordinært tilskudd, og i den forbindelse ønsker vi å legge til rette for at frivilligsentraler kan søke om midler til lokale informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Forskningsrapport utført av Oslo MET utgitt juni 2021 viser til at lokalt tilpasset informasjon nådde bedre ut til deler av målgruppen og vaksinasjonstallene økte. Store eller små lokale tiltak har betydning for befolkningen rundt om i distriktene. 

Norges Frivilligsentraler oppfordrer derfor alle frivilligsentraler som har, eller ønsker å starte opp med lokale tiltak eller aktivitet, til å søke. Målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd og annen korona relatert informasjon som hovedformål er forutsetningene.

Tiltak som innebærer oppsøkende virksomhet i form av råd og veiledning om vaksinering av personer i målgruppen, herunder oppsøkende virksomhet, prioriteres. Det kan søkes om midler til alle aktiviteter og tiltak innenfor formålet. Eksempler på dette kan være tema eller informasjonskveld i samarbeid med NAV, vaksinasjonskontor, andre instanser eller lokale foreninger. Ta i bruk etablerte kontaktpunkter og nettverk mellom innvandrermiljøene og lokale organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner for å nå ut med informasjon. Besøke bedrifter som har en stor andel med arbeidsinnvandrere for å formidle informasjon. 

Få inspirasjon og les hva andre har gjort tidligere i Idebanken. Andre eksempler på tiltak kan også sees på IMDI sin side, lær fra andre.

Målsetningen er at tiltak eller aktiviteter bidrar til å:

  • formidle myndighetenes vaksinasjonsråd for å nå delene av innvandrerbefolkningen som har lav andel vaksinerte, blant annet enkelte grupper av arbeidsinnvandrere.
  • Formidle annet korona relatert informasjon
  • formidle informasjon som skal ivareta innvandrergrupper med ulike språklige og digitale og kulturelle forutsetninger, og ulik tilknytning til det norske samfunnet.

Les mer om overordnet tilskuddsordning fra IMDi

Søknadskriterier og praktisk informasjon:

  • Lokale tiltak og aktiviteter må oppfylle formålet med utlysningen og gjennomføres innen utgangen av juni 2022.
  • Tilskuddet dekker ikke investeringer og generell drift av organisasjonen
  • Søknadsfrist 10.mars. 
  • Tilskuddsmottakere skal rapportere innen 15. august. Rapporten må beskrive hvordan aktiviteten/tiltaket har bidratt til å nå målene for ordningen. Nærmere rapporteringskrav vil framgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.
  • IMDi forvalter et totalt tilskudd på 20 mill. kroner og mottok i alt 153 søknader. NFS har mottatt tilskudd på 200 000 kroner til å fordele på lokale informasjonstiltak. NFS ønsker å fordele midlene til flere prosjekter for å nå store deler av landet, ulike språkgrupper.

Har du spørsmål til søknaden? Ta kontakt med Elisabeth Stenberg på elisabeth@norgesfrivilligsentraler.no eller 920 20 733 

Spørreskjema er stengt


Flere dokumenter

Erfaringskonferanse 17 juni i Ålesund

Erfaringskonferanse 17 juni i Ålesund

Fagkonferanse 2023 - Foredragsholdere

Det er med største glede at vi kan presentere våre flotte foredragsholdere til fagkonferansen 2023! Iman Meskini vil være vår konferansier og sammen med frivilligsentraler og andre aktuelle foredragsholdere vil hun gi oss en innholdsrik konferanse.

Frivilligbørs

NFS ser på muligheten for å stimulere flere frivilligsentraler og kommuner til å ta i bruk konseptet "Frivilligbørs". På denne siden vil du finne status i dette arbeidet. Bildet er fra Stavanger Frivilligbørs.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Kontaktinfo nederst på språksidene

Personvernerklæring for Norges Frivilligsentraler

Dette dokumentet handler om hvordan Norges Frivilligsentraler samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Reklame/profilerings elementer

Nå blir det mulig å sette i gang bestilling av utforming og produksjon av enkle reklame-elementer. Vi starter med mulighet til å bestille ulike rollups, plakater, folder/brosjyrer og annonser.

Statstilskudd - historikk

Forskriften for statstilskudd til frivilligsentraler bygger på en over 30 år lang historie.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Tekst nederst på alle sider

Test spørreskjema

Her ser vi hele tiden hvordan spørreskjemaet fungerer for de som skal fylle ut.

TEST WIS

Tidligere publiserte innlegg

Her finner du tidligere publisert informasjon om Korna på ulike språk. Sørg for å følge oppdaterte retningslinjer. Se fhi.no.

Tilbakemelding på konferansen...

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på fagkonferansen. Ris og ros. Slik lærer vi stadig mer og kan fortsette å utvikle oss. Kanskje var det for eksempel noe du likte ekstra godt, eller noe du savnet?

Tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Norges Frivilligsentraler har fått tildelt midler fra IMDi gjennom ekstraordinært tilskudd, og i den forbindelse ønsker vi å legge til rette for at frivilligsentraler kan søke om midler til lokale informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2023 © Norges Frivilligsentraler