Tidligere publiserte innlegg

Her finner du tidligere publisert informasjon om Korna på ulike språk. Sørg for å følge oppdaterte retningslinjer. Se fhi.no.

Norsk | Engelsk | Arabisk | Dari | Fransk | Pashto | Polsk | Punjabi | Russisk | Somali | Sorani | Spansk | Swahili | Tigrinja | Tyrkisk | Urdu | Vietnamesisk

Norsk

Nyheter

Informasjon og plakater fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Idrettsforbundet

Engelsk

Information from the Norwegian Government

Information from Norwegian Directorate of Health

Information from The Norwegian Institute of Public Health

Arabisk

Information from the Norwegian Government

Information from Norwegian Directorate of Health

  • Poster - Have you been travelling
  • Poster - You can stop Covid-19

Information from The Norwegian Institute of Public Health

  • Correct use of cloth face coverings - poster

Norsk Folkehjelp

Dari

Information from the Norwegian Government

Information from Norwegian Directorate of Health

Information from The Norwegian Institute of Public Health

Fransk

Informations de gouvernement norvégien

Information et affiches de la Direction norvégienne de la santé 

Information from The Norwegian Institute of Public Health

Norsk Folkehjelp

Pashto

Information from the Norwegian Government

Information from The Norwegian Institute of Public Health

Polsk 

Information from the Norwegian Government

Punjabi

Information from the Norwegian Government

Russisk

Information from the Norwegian Government

Solamii

Ramadan 2021

Information from the Norwegian Government

Sorani

Spansk

Información del gobierno Noruego

Información del dirección de salud de Noruega

Información del departamento del salud publica 

IMDI - Coronavirus information in different languages

Cruz roja

Bydelsmødre

Caritas Resource Center

KIA Norge

Norges Idrettsforbund

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Swahili

Information from Norwegian Government

Information from The Norwegian Institute of Public Health

(In English - For other languages)

Information from Norwegian Directorate of Health 

(In English - For other languages)

IMDI - Coronavirus information in different languages

Red Cross

Bydelsmødre

Caritas Resource Center

KIA Norge

Norske Kvinners Sanitetsforening

Tigrinja

Information from the Norwegian Government

Information from Norwegian Directorate of Health

Information from The Norwegian Institute of Public Health

IMDI - Coronavirus information in different languages

Red Cross

Bydelsmødre

Caritas Resource Center

KIA Norge

Norske Kvinners Sanitetsforening

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Tyrkisk

Information from the Norwegian Government

Urdu

 Information from the Norwegian Government

Vietnamesisk

Information from the Norwegian Government

Annen informasjon

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2024 © Norges Frivilligsentraler