Fylkeskommunen

Sykkeltur i over 12 uker for å løfte frivilligheten! Norges Frivilligsentraler inviterer hele landet til å bli med på sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 15(16). august 2022. På hjul fra Nordkapp til Arendalsuka. Vi er overveldet over den positive responsen og det store engasjement så langt, som har bidratt til et godt grunnlag for prosjektet. Bli med og sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen.

Sykkelturen skal ha fokus rundt arbeidet med reformen Leve hele livet»nasjonalt, regionalt og lokalt.

 •  Samskaping i praksis.
 • Synliggjøre ressursen i mennesket
 • Senke barrierene, få flere med.
 • Skape en ‹‹VI›› følelse
 • Gi frivilligheten et løft
 •  På kryss av
  •    Generasjoner
  •    Kulturer
  •    Samfunnslag


Se vedlegg for vår presentasjon av  hvorfor og hvordan fylkeskommunen kan bidra !
Presentasjon Fylkeskommunen sykkelturen2022 
Presentasjon Fylkeskommunen sykkelturen2022 .pptx 


Send
Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2024 © Norges Frivilligsentraler