Fysisk aktivitet med meningsfull motivasjon, nyttårs tilbud fra Motitech

Fire frivilligsentraler i Norge har under det siste året vært med i et vellykket prosjekt for å teste ut Motiview som motivasjon til fysisk aktivitet blant eldre. Vi ønsker nå at alle Frivilligsentraler i Norge skal få gleden av Motiview, og gjennom en samarbeidsavtale mellom Norges Frivilligsentraler og Motitech kan vi tilby dette til redusert pris. Du kan lese mer om Motiview og prosjektet her

FYSISK AKTIVITET MED MENINGSFULL MOTIVASJON 

Mange aldersrelaterte utfordringer skyldes inaktivitet mer enn alderen i seg selv. Noe av det viktigste dagens eldreomsorg kan gjøre for sine brukere er å legge til rette for regelmessig fysisk aktivitet, og der er motivasjonen avgjørende. 

Gjennom et vellykket pilotprosjekt av sykehjemsetaten i Bergen Kommune, i 2012-13, ble motivasjonsverktøyet Motiview utviklet. Resultatene var så gode at Bergen Kommune skalerte løsningen til alle sine 42 sykehjem etter prosjektet. Selskapet Motitech AS ble da etablert for å ta konseptet videre. I dag består de av 15 ansatte, fordelt på 3 selskaper; i England, Canada og Norge, med hovedkontor i Alver Kommune (Vestland). Motiview finnes nå i 11 land og løftes fram i regjeringens kvalitetsreform "Leve Hele Livet" som eksempel på tiltak til økt livskvalitet for eldre. 

HVA ER MOTIVIEW

Motiview er et motivasjonsverktøy som bidrar til økt fysisk aktivitet for eldre og personer med demens. Det består et globalt filmbibliotek på over 2000 filmer fra 40 land med tilhørende spillelister med musikk som vekker minner og skaper gode opplevelser, gir et kognitivt stimuli og bidrar til et sosialt fellesskap. 


MER LIVSGLEDE MED MOTIVIEW


Noen av de dokumenterte helsemessige fordeler med bruk av Motiview, er: bedre mobilitet og reduksjon i fallforekomst; raskere rehabilitering; redusert behov for medisinering (f.eks angst, smerte, søvn); bedre appetitt; minneframkalling; mestringsfølelse, trivsel og sosial interaksjon. Kombinasjonen sykling til film, har vist svært gode resultater. Filmene har ingen interaksjon med sykkelen og kan derfor brukes uavhengig av hvilket treningsapparat man ønsker å bruke - og flere kan derfor sykle sammen. I dag blir Motiview brukt av nær 10 000 eldre på sykehjem og dagsenter i Norden, Canada, England, Sveits, Israel og Australia. Motiview har en fornyelsesrate på 95%, som er et tydelig signal på at konseptet fungerer.
ROAD WORLDS FOR SENIORS 

Hvert år i september arrangeres Road Worlds for Seniors (Sykkel-VM for eldre). I 2021 ble arrangert for 5. gang. Over 5000 deltakere fra 11 nasjoner var påmeldt arrangementet og syklet over 156 000 km på 4 uker. Det tilsvarer 4 ganger rundt kloden med feststemning i en annerledes hverdag! RWS er en flott måte å motivere de eldre til å trene på, vi ser tydelig år etter år at konkurranseinstinktet ikke forsvinner med alderen.


PILOTPROSJEKTET 

I 2021 har Norges Frivilligsentraler i samarbeide med Motitech hatt et prosjekt for å prøve ut Motiview som motivasjonsverktøy på et utvalg Frivilligsentraler i Norge. 

Målsettingen har vært å :

1. Legge til rette for økt fysisk aktivitet og sosial interaksjon for seniorer ved bruk av Motiview ved Norges Frivilligsentraler. 

2. Gjennom utprøving og evaluering bygge et grunnlag for å vurdere videre utvikling av konsept og samarbeid. 

Totalt 4 frivilligsentraler har vært med i prosjektet, tre sentraler har gjennomført utprøvingsperioden. Mer informasjon om gjennomføring se idebank

Vi ønsker at flest mulig frivilligsentraler skal få glede av Motiview og tilbyr derfor lisens til 20% rabatt FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med! Motitech er delaktig i planlegging og utførelsen av prosjektet “Mer aktivitet - Mer glede” under “Frivillighetens år 2022”, og vil legge til rette for at flest mulig som ønsker det kan delta i sykkelløpet fra Nordkapp til Arendalsuka i 2022 gjennom Motiview-konseptet. 

Motitech vil gjennom samarbeidet med NFS løfte fokuset på Sykkelvert-ordningen som har etablert seg med Motiview-konseptet, eksempelvis i Bergen og Arendal Kommune, og slik bidra til å spre det gode eksemplet og skape mer frivillighet sammen med Norges Frivilligsentraler og partnerne i kampanjen. 

Lenker: 

Sylvia, 96 år, fra Manchester forteller om Motiview. 

Reportasje fra The Times om Motiview 

Karlstad kommune om Motiview 

En smakebit av filmbiblioteket

Mer informasjon/kontaktinformasjon:
www.motitech.no, Roald Kvam, Acting Market Manager Nordic, rk@motitech.no, +47 90961476

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2024 © Norges Frivilligsentraler