Tirsdag 19 Oktober
Kl. 15:00 - 17:00, https://zoom.us/j/99766754892 Samskaping workshop om Sykkelturen 2022 etappe: Vestland.
Den 19.oktober 2021 Kl. 15-17.00 inviterer derfor Bente Nilsen (Fylkeskontakt) sammen med Nettverket i Hardanger og Voss, samt Nettverket i Sunnhordaland, Sogn, Nordfjord, Fjordkysten og Nettverket i Bergen og omegn til samskapings-verksted. Nå inviterer vi innbyggere, representanter fra lag og foreninger, kommuner, næringsliv og frivilligsentraler til Samskaping.

VI INVITERER TIL SAMSKAPING OM SYKKELTUREN 2022 Etappe :  VESTLAND

Norges Frivilligsentraler inviterer hele landet til å bli med på sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 16. august 2022.
Vi skal løfte frivilligheten, på hjul fra Nordkapp til Arendalsuka. Hvert fylke har fått tildelt en uke. I Vestland sykler vi fra 22 - 28 juni 2022.  
Frivilligsentralene og en rekke samarbeidsorganisasjoner oppfordres til å skape et mangfold av aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturer og samfunnslag langs ruten.

Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Sykkelturen skal ha fokus på arbeidet med reformen Leve hele livet nasjonalt, regionalt og lokalt. Hovedmålet med sykkelturen er å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen.

Vi ønsker å oppnå målet ved å invitere til samskaping. Vi er overveldet over den positive responsen og det store engasjement så langt, som har bidratt til et godt grunnlag for prosjektet. Nå har vi behov for deg som ønsker å bistå med å initiere, koordinere og legge til rette for aktiviteter og engasjement for sykkelturen.

Les mer om Sykkelturen 2022 på vår nettside.

Den 19.oktober 2021  Kl. 15-17.00 inviterer derfor Bente Nilsen (Fylkeskontakt) sammen med nettverket i Hardanger og Voss, samt nettverket i Sunnhordaland, Sogn, Nordfjord, Fjordkysten og nettverket i Bergen og omegn til samskapings-verksted.

Nå inviterer vi innbyggere, representanter fra lag og foreninger, kommuner, næringsliv og frivilligsentraler til samskaping.

Dagen program :
15.00 -15.05: Sykkelturen 2022 forankring, organisering og hvorfor skal vi sykle fra Nordkapp til Arendalsuka 2022? v/ Michelle Grunde Heggen/eller Jorunn Sagen Olsen fra Norges Frivilligsentraler som også leder oss gjennom dagen  (5min)

15.05-15.10: Hva skjer etter Samskapingsverkstedet? v/ Fylkeskontakt i Vestland forteller litt om planen videre (5 min) 

15.10 -15.20: Hva er Samskaping og hvordan kan det gjøres(målet med samskaping)- Vise film fra CoLAB  med Even Fjellestad, Universitetet i Agder  (10 min) 

15.20-15.25: dele inn i grupper som kan arbeide sammen (5min)

15.25 - 16.40: Workshop om Sykkelturen 2022 gruppe vis ( 1 time og 15min) 

16.40- 16.55:  Presentasjon av arbeidet i Gruppene (15 min) ( Sende inn ark/ levere fra seg ark med forslag)

16.55-17.00: Kort påminning om hva som skjer videre i fylket. Takk for i dag. (5min)

LINK TIL MØTE  https://zoom.us/j/99766754892

Ekstra info til møte :
Refleksjons spørsmål/oppgave og etappe-ark til utfylling/info/: PDF (Etappe:aktivitet og spørsmål)  og word.docx - etappeark

Kontaktinformasjon
Fylkeskontakt for frivilligsentralene Vestland i arbeid med Leve hele livet og Sykkelturen

er Bente Nilsen, Tlf: 902 22 692 Mail: Bente.Nilsen@kinn.kommune.no 


Prosjektleder, Jorunn Sagen Olsen, 908 77 133,  på mail: jorunn@norgesfrivilligsentraler.no

Prosjektmedarbeider, Michelle Grunde Heggen, tlf: 455 01 325 på mail: michelle@norgesfrivilligsentraler.no 

Påmelding er stengt

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler