Tirsdag 21 September 2021
Kl. 13:00 - 15:00, Zoom
Kick off Sykkelturen 2022
Arrangør: Norges Frivilligsentraler
Kick off for arbeidet med ‹‹Sykkelturen 2022›› i fylkene.

Se opptak fra Kick off´n:Sammen får vi det til!


Målet med samlingen er å inspirere, informer,  gi økt kompetanse,  for å gjennomføre Sykkelturen 2022 med måloppnåelse i de 11 fylkene.

Hvem er Kick off for? Du som er i arbeidsgruppe, du som ønsker å bidra i forum for samskaping i de 11fylkene og du som ønsker å bidra der du bor.


Foreløpig program : 

 • 13:00 Velkommen
 • 13:10 Ole Kassow - ‹‹Retten til relasjoner››

 • 13:20 Hva innebærer det å være et signal arrangement, v/Birgitte Brekke Prosjektleder, Frivillighetens år.

 • 13:25 Samskaping om gjennomføring av Sykkelturen i de ulike fylkene, v/ UiA Even Fjellestad Co-Lab

 • 13: 45 Erfaring fra Samskaping i Agder (Pilot i Arendalsuka) - v/ Edmund Birkeland, Fylkeskontakt Agder i arbeid med Leve hele livet, Norges Frivilligsentraler

 • 13:55 Presentasjon av handbok for gjennomføring, v/ Michelle Grude Heggen, Norges Frivilligsentraler 

 • 14:05 Hvorfor er Sykkelturen viktig for Fylkeskommuner? v/ Fylkesordfører Arne Thomassen

 • 14:10 Hvordan bli med, parallelle arrangementer knyttet til Sykkelturen -MOTITEC, v/ Roald Kvam

 •  14:15 Generasjons Leker i samarbeid med Senter for et Aldersvennlig Norge, v/ Anne Berit Rafoss

 • 14:25 Digitale løsninger og nettside, v/ Svein Waade /WIS 

 •  14: 45 Hvordan få godt klima i arbeids guppen -  v/Sylvia Jacobsen, Mobilise

 • 14: 50 Oppsummering.

 • 15:00 Avslutning  

Join Zoom Meeting 

Påmelding er stengt
Flere kalenderoppføringer

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2024 © Norges Frivilligsentraler